Fastighetsbolaget

Bränneriet

Nytt projekt, 6 lgh, Brushanevägen 2, Skånes Viby. Planerat färdigställande under 2016.